HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Facebook

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

KĨ NĂNG SỐNG - GIÁ TRỊ SỐNG - HƯỚNG NGHIỆP

Kĩ năng sống

Kiến thức - Kĩ năng - Thái độ là ba yếu tố tạo nên sự thành công, do đó, tại Việt Nhật chương trình giáo kĩ năng sống đặc biệt chú trọng với lộ trình nội dung xuyên suốt từ mầm non đến hết THPT.

Học sinh được phát triển các nhóm kĩ năng bao gồm kĩ năng cá nhân, kĩ năng học tập, kĩ năng làm việc và kĩ năng xã hội thông qua các hoạt động, chương trình ngoại khóa, thiện nguyện định kì 2 lần/năm học để học sinh hiểu được ý nghĩa giá trị sống về lòng biết ơn, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chính thức đưa nội dung trí tuệ cảm xúc (EQ) vào trường học, tạo cho học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường hạnh phúc; học sinh hạnh phúc, giáo viên hạnh phúc và toàn trường hạnh phúc.

Hướng nghiệp

Cung cấp các kiến thức vè nghề nghiệp, đánh giá được năng lực, tính cách và sở thích của bản thân; tham quan thực tế, tìm hiểu doanh nghiệp trên địa bàn; chương trình talkshow  về nghề thông qua các buổi sinh hoạt CLB chuyên đề, từ đó giúp học sinh được tiếp cận, nhận thức, định hướng nghề nghiệp tương lai.

Phụ huynh sẽ tham gia đồng hành và trải nghiệm cùng con trong các chương trình talkshow, ngoại khóa về kĩ năng sống - giá trị sống - hướng nghiệp.