HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Học phí và chính sách ưu đãi


  • Ghi chú:

                                       KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Khối lớp

Đồ dùng học tập

Phí khám sức khỏe

Tổng

Nhà Trẻ (12-24 tháng)

190,000

60,000

250,000

Nhà Trẻ (24-36 tháng)

320,000

60,000

380,000

Mẫu giáo bé

380,000

60,000

440,000

Mẫu giáo nhỡ

420,000

60,000

480,000

Mẫu giáo lớn

460,000

60,000

520,000