HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Facebook

Kết hợp cùng với tiêu chí của bộ giáo dục đẩy mạnh việc giảng dạy các ngoại ngữ, trong đó có Tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ hai. Chính vì vậy, trường Việt Nhật đã lên kế hoạch xây dựng chương trình Tiếng Nhật thực hành theo khung năng lực dành cho học sinh các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Chương trình giảng dạy Tiếng Nhật tại trường TH, THCS & THPT Việt Nhật được xây dựng theo 3 nội dung cốt lõi: Ngôn ngữ - Kĩ năng-Văn hóa lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp trong quá trình rèn luyện, phát triển các kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

Với phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm” các giáo viên Tiếng Nhật giảng dạy dựa trên quan sát kết nối, đặt mình vào vị trí học sinh để hiểu tâm lí, nỗi lo lắng khi các em gặp khó khăn trong vấn đề học ngôn ngữ mới.

Qua việc học Tiếng Nhật, các em sẽ hiểu thêm văn hoá Nhật Bản, mối quan hệ giữa văn hoá Nhật Bản với văn hoá Việt Nam, làm cơ sở cho việc hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp bằng Tiếng Nhật. Từ đó, các em ngày càng thích thú học Tiếng Nhật và tìm hiểu về đất nước, con người, nền văn hoá, ngôn ngữ của Nhật Bản, làm giàu thêm vốn kiến thức về văn hoá thế giới và khu vực.

Chương trình được xây dựng dựa trên 4 chủ điểm lớn, bao gồm: cuộc sống hằng ngày, nhà trường, thiên nhiên, xã hội. Bốn chủ điểm được lặp lại và mở rộng theo 3 cấp Tiểu học,Trung học cơ sở và Trung học phổ thông giúp học sinh có thể củng cố và phát triển giao tiếp trong khuôn khổ một chương trình thống nhất. 

Khung chương trình Tiếng Nhật của trường việt Nhật đáp ứng yêu cầu cần đạt được của Bộ giáo dục và sự tiến bộ của học sinh. Kết hợp với việc phát triển năng lực giao tiếp phản xạ ngôn ngữ và các chủ đề trong chương trình nhằm giúp học sinh lĩnh hội các giá trị văn hóa độc đáo của đất nước nhật Bản. Khung chương trình cũng cam kết đảm bảo độ tin cậy, tính hiệu lực, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế những tốn kém không cần thiết cho gia đình học sinh và xã hội.