HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NHẬT

Tuyển dụng

Card image cap
Giáo viên Giáo dục thể chất - Năm học 2022 - 2023

TUYỂN DỤNG GV GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật- 2A Nguyễn Qúy Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
Card image cap
Giáo viên Mĩ thuật - Năm học 2022-2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MĨ THUẬT - Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật- 2A Nguyễn Qúy Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
Card image cap
Giáo viên Âm nhạc - Năm học 2022-2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN ÂM NHẠC- Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật- 2A Nguyễn Qúy Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
Card image cap
NV Thiết kế - Media Designer

Tuyển dụng NV Thiết kế - Media Designer - Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật- 2A Nguyễn Qúy Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
Card image cap
Giáo viên Tiểu học - Năm học 2022 - 2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật- 2A Nguyễn Qúy Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
Card image cap
Giáo viên Mầm non - Năm học 2022 - 2023

Tuyển dụng Giáo viên Mầm non - Trường Mầm non Việt Nhật

Xem thêm